Navigácia

Obsah

Cirkev - Farský úrad


ROZPIS: UPRATOVANIE KOSTOLA 2017 [PDF]

ODPUSTKY: DAR ODPUSTKOV počas roka zasväteného života [PDF]
Získanie úplných odpustkov [PDF]

kostolRímsko-katolícky farský úrad v Tomášove
adresa:
Agátová 1
900 44 Tomášov
tel.č. 02/4595 8220

Farár farnosti:
dekan Ján Zsidó

 

V nedeľu a vo sviatok (ak je dňom pracovného voľna):
8.00 - sv. v Malinove
9.30 - slov. sv. omša
10.45 - maď. sv. omša

Všedné dni:

Zimné obdobie:
18.00 - sv. omše
17.30 - modlidba sv.ruženca, alebo iná pobožnosť

Letné obdobie:
19.00 - sv. omše
18.30 - modlidba sv.ruženca, alebo iná pobožnosť

Sviatosť krstu

Pre vyslúženie sviatosti krstu je potrebné, aby boli splnené tieto podmienky:
- osobné požiadanie rodiča o krst svojho dieťaťa (platí pre deti do 14 rokov)
- rodný list dieťaťa
- starostlivý výber krstných rodičov
- všetky ostatné veci budú dohodnuté osobne s kňazom

Sviatosť manželstva

Pre uzatvorenie sviatosti manželstva je potrebné splniť tieto podmienky:
- osobné ohlásenie sa snúbencov na farskom úrade minimálne 3 mesiace vopred pred zamýšľaným termínom svadby
všetky ostatné podmienky budú dohodnuté osobne s kňazom