Navigácia

Obsah

Základná škola s VJS

 

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským

riaditeľka: Mgr. Zuzana Sarková
tel.: 02/45 95 81 32

 

ZŠ


Viac informácií sa dozviete na domovskej stránke našej školy www.zstomasov.sk