Obsah

Zberný dvor


ZBERNÝ DVOR SEPAROVANÉHO ODPADU V TOMÁŠOVE

Zodpovedná osoba: Alexander Kozics

Otváracia doba:
Utorok 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 16:00

Druhy zbieraného odpadu:
Papier, elektronický odpad, rastlinný odpad, železný šrot