Navigácia

Obsah

Zdravotníctvo, lekári


Zdravotné stredisko - Malinovská ul. č. 3, 900 44 Tomášov

1./ Neštátna ambulancia všeobecného lekára pre dospelého - MEDES s.r.o.
  Lekár: MUDr. Pokorná Estera
Sestra: Svingerová Alžbeta

tel.: 02 / 45 95 85 32

Ordinačné hodiny :
Pondelok: 7:00 - 12:00 hod.
Utorok: 12:00 - 17:00 hod.
Streda: 7:00 - 12:00 hod.
Štvrtok: 7:00 - 12:00 hod.
Piatok: 7:00 - 12:00 hod.

*********************************************************** 

2./ Neštátna detská ambulancia
  Lekár: MUDr. Špaleková Katarína
Sestra: Dobošová Monika

tel.: 02 / 45 95 81 25

Ordinačné hodiny v Tomášove:
Pondelok: 7:00 - 10:30 hod.
Streda: 7:00 - 10:30 hod.
Piatok: 7:00 - 11:00 hod.

Ordinačné hodiny v Moste pri Bratislave:
Pondelok: 12:00 - 14:00 hod.
Štvrtok: 7:00 - 10:30 hod.
tel.: 02 / 45 95 11 67

Ordinačné hodiny v Malinove:
Utorok: 7:00 - 11:00 hod.
tel.: 02 / 45 95 51 05

***********************************************************

  3./ Neštátna zubná ambulancia 
Lekár: MUDr. Gálová Marta
Sestra: Szikelová Ibolya

tel.: 02 / 45 95 81 22

Ordinačné hodiny :
Pondelok: 7:00 - 13:00 hod.
Utorok: 12:00 - 17:00 hod.
Streda: 7:00 - 13:00 hod.
Štvrtok: 7:00 - 13:00 hod.
Piatok: 7:00 - 12:00 hod.

Preventívne prehliadky sa poskytujú bez objednania deťom od 3 do 18 rokov 2x za rok a polročnom intervale, dospelým 1x za rok, na ošetrenie je potrebné objednať sa s výnimkou bolestivých prípadov. V prípade neabsolvovania preventívnej prehliadky zdravotná poisťovňa ošetrenie neuhrádza.

  Zubná pohotovosť:
Drieňova 38, Bratislava

  Pondelok - Piatok: 19:00 - 07:00 hod.
Sobota - nedeľa a sviatky: 00:00 - 24:00 hod. 

***********************************************************

4./ Neštátna gynekologická ambulancia
  Lekár: MUDr. Barán Richard
Sestra: Szikelová Ibolya

tel.: 02 / 4595 8122
tel.: 02 / 4595 8532

Ordinačné hodiny :
Pondelok: 15:30 - 18:00 hod.