Navigácia

Obsah

Vnútorné predpisy obce

Štatút

Štatút obce Stiahnuté: 111x | 22.11.2017

Štátút obecného kronikára obce Tomášov Stiahnuté: 93x | 22.11.2017

Poriadok

Domový poriadok nájomných bytov v Tomášove Stiahnuté: 126x | 22.11.2017

Organizačný poriadok Stiahnuté: 97x | 22.11.2017

Podpisový poriadok Stiahnuté: 100x | 22.11.2017

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Komisie obecného zastupiteľstva v Tomášove na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 89x | 22.11.2017

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 91x | 22.11.2017

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 101x | 22.11.2017

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášov Stiahnuté: 114x | 22.11.2017

Stránka

  • 1