Navigácia

Obsah

Kontakty, úradné hodiny

 

 

Obecný úrad Tomášov
ul. 1 mája č. 5
900 44 Tomášov
okres Senec

Spoločný stavebný úrad v Tomášove
Obec Malinovo
Obec Veľký Biel
Obec Tomášov
Obec Vlky
     
Tel:02/45958130
02/45648304,
02/45 648306


02/ 45 95 51 09
02/ 45 91 62 01
02/ 4595 8130, kl.7
02/ 45 95 84 80 
 
Úradné hodiny: Obecný úrad, matrika, evidencia obyvateľstva
 
 
 
pondelok
7.30 - 11.30
12.30 - 15.00
utorok
nestránkový deň
streda
8.30 - 11.30
12.30 - 17.00
štvrtok
7.30 - 11.30
-
piatok
7.30 - 11.30
-
 
 
Úradné hodiny: stavebný úrad
 
 
 
pondelok
8:00 - 15:00
- Malinovo - do odvolania v Tomášove
streda
8:00 - 11:00
- Veľký Biel
streda
12:30 - 17:00
- Tomášov
piatok
7:30 - 11:30
- Tomášov
 
 
starosta obce  :  Ing. István Pomichal, PhD., starosta.pomichal(zavináč)tomasov.sk
Hlavný kontrolór  :  Ing. Ervin Bernáth kontrolor(zavináč)tomasov.sk - tel.: 02/45958130
(stránkové hodiny: každý pondelok od 9:00 do 14:00 hod. na Obecnom úrade v Tomášove )
Sekretariát  :  Katarína Rigó tomasov(zavináč)tomasov.sk - klapka č.1
(administratívna pracovníčka - pokladňa, registratúra, sekretariát...)
podateľňa  :  Agneša Rablanská podatelna(zavináč)tomasov.sk - klapka č.9
(administratívna pracovníčka - podateľňa)
hospodárska správa  :  Judita Gódányová mzdy(zavináč)tomasov.sk - klapka č.6
(personalistka, kultúrna referentka,
fakturácia stočného)
ekonomické oddelenie  :  Hilda Pudmerická ekonom(zavináč)tomasov.sk - klapka č.5
(ekonómka – účtovníčka,
školy, materské školy, cintorín)
matrika a evidencia
obyvateľstva
 :  Klára Vargová a Erika Domonkos matrika(zavináč)tomasov.sk - klapka č.4
(osvedčovanie listín, podpisov,
výpisy z matričných kníh (sobáše,
úmrtia, narodenia), evidencia
obyvateľstva (prihlasovanie k trvalému
a prechodnému pobytu), evidencia
brancov, vojakov, rozkopávkové povolenia,
prideľovanie a rušenie čísel stavieb
správca dane  :  Cséfalvayová Irena dane(zavináč)tomasov.sk - klapka č.2
(správca daní a poplatkov, evidencia psov, agenda komunálneho odpadu, životné prostredie, knižnica)
stavebný referent  :  Jozef Ďurčo stavba(zavináč)tomasov.sk - klapka č.7
(územné rozhodnutia, stavebné
povolenia, kolaudácie, búracie
povolenia, drobné stavby ...)
správca kultúrneho
domu
 :  Estera Csehyová