Navigácia

Obsah

VZN

2013

12.12.2013 - Dodatok č. 2/2013 k VZN 1/2009

zapis_1386844542.pdf Stiahnuté: 3x | 12.12.2013

12.12.2013 - Dodatok č.1 VZN 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku..

zapis_1386844425.pdf Stiahnuté: 4x | 12.12.2013

14.08.2013 - Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2008 o podmienkach nájmu obecných byt

zapis_1433338844.pdf Stiahnuté: 1x | 14.08.2013

14.08.2013 - dodatok č. 1-2012 k VZN č. 4-2001 o odpadoch

zapis_1433341795.pdf Stiahnuté: 6x | 14.08.2013

14.08.2013 - dodatok č. 1/2011 k VZN č. 5-2009 o určení výšky dotácie n

zapis_1433341505.pdf Stiahnuté: 2x | 14.08.2013

14.08.2013 - Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 5/2009 dotácia na prevádzku MŠ

zapis_1433339067.pdf Stiahnuté: 2x | 14.08.2013

14.08.2013 - Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 5/2009 dotácia na prevádzku MŠ

zapis_1433341568.pdf Stiahnuté: 2x | 14.08.2013

14.08.2013 - Trhový poriadok

zapis_1433338669.pdf Stiahnuté: 2x | 14.08.2013

14.08.2013 - VZN č. 1-2013 o chove, držaní a ochrane zvierat

zapis_1433341389.pdf Stiahnuté: 2x | 14.08.2013

14.08.2013 - VZN č. 2-2007 o systéme udeľovania orientačných čísiel

zapis_1433341431.pdf Stiahnuté: 3x | 14.08.2013

14.08.2013 - VZN č. 3-2001 - o dodržaní čistoty a poriadku na území obce

zapis_1433338641.pdf Stiahnuté: 2x | 14.08.2013

15.08.2013 - Dodatok 1/2009 ku VZN 4/2008

zapis_1376520298.doc Stiahnuté: 2x | 15.08.2013

15.08.2013 - Dodatok č. 1/2010 ku VZN č.5/2009

zapis_1376520695.doc Stiahnuté: 2x | 15.08.2013

15.08.2013 - Dodatok k VZN 4/2001 O odpadoch

zapis_1376521358.pdf Stiahnuté: 2x | 15.08.2013

15.08.2013 - Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2004 - dane a poplatky

zapis_1376518783.pdf Stiahnuté: 2x | 15.08.2013

15.08.2013 - VZN 1/2008 o zásadách nakladanie s majetkom obce

zapis_1376519918.doc Stiahnuté: 2x | 15.08.2013

15.08.2013 - VZN 1/2009 - povinná školská dochádzka

zapis_1376520221.doc Stiahnuté: 2x | 15.08.2013

15.08.2013 - VZN 1/2010 O verejných uznaniach obce Tomášov

zapis_1376520744.doc Stiahnuté: 2x | 15.08.2013

15.08.2013 - VZN 1/2011 hmotná núdza

zapis_1376521019.zip Stiahnuté: 2x | 15.08.2013

15.08.2013 - VZN 2/2008 k územnému plánu regulačnej zóny C4

zapis_1376519873.doc Stiahnuté: 2x | 15.08.2013

Stránka