Navigation

Content

Contact

Address

Obecný úrad
1.mája č. 5
900 44 Tomášov

Connection

Tel:02/45958130
      02/45648304, 06

Fax: 02/4595 8195
Email: starosta.pomichal@tomasov.sk

Information

IČO: 00305120
DIČ: 2020662281
Bankové spojenie: Prima Banka Bratislava
IBAN: SK3456000000001801903001

Office hours

Pondelok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 15:00
8:30 - 17:00
7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
 
Obedňajšia prestávka:
11:30 - 12:30