Navigácia

Obsah

Bc. Júlia Mihalovičová


Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad Tomášov - územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudácie, búracie povolenia, drobné stavby ...
1. mája 5, Tomášov