Navigácia

Obsah

Irena Cséfalvayová


Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad Tomášov - správca daní a poplatkov, evidencia psov, agenda komunálneho odpadu, životné prostredie, knižnica
1. mája 5, Tomášov