Navigácia

Obsah

Základné informácie o obci

Samosprávny kraj Bratislavský
Okres Senec
Región Podunajský
Počet obyvateľov k 31.12.2021 2762
Rozloha 1983 ha
Prvá písomná zmienka rok 1250
Starosta Ing. István POMICHAL, PhD.
IČO
00305120

 

 

Prvé zachovanéFoto kostola písomné zmienky začínajú rokom 1250. Zaznamenané sú rôzne udalosti, spory, ktoré sa v danom období riešili. - Prvý písomný doklad pochádza zo dňa 4. decembra 1250. Listina vydaná v obci Oltve hovorí o súdnom rozhodnutí palatína Rolanda, bratislavského župana, v záležitosti riešenia sporu o majetok dvorníkov zo Žitného Ostrova so synmi Michala z Nadaštu. Tu medzi stotníkmi (lat. centuriones) dvorníkov zo Žitného Ostrova sa uvádza i Beca z Feélu. Menovaný bol prvým známym hodnostárom z obce Feél.

Podľa svedectiev našich predkov obec pozostávala z dvoch častí: Horné Pathó naproti dnešnému stavu ležala o dva kilometre bližšie k obci Malinovo a Dolné Pathó sa nachádzala za časťou obce Majorháza. Časté záplavy prinútili obyvateľstvo usadiť sa na dnešnom území obce, v Hornom Pathó. Keďže časť Horného Pathó zničili záplavy, obec pomenovali „Fele“, neskôr Féll,v slovenčine „polovica“.

K obci patria aj pričlenené majetky, ktoré v minulosti vlastnili šľachtici a aj dnes súsúčasťou obce Tomášov. Majetok Majorháza daroval uhorský kráľ Karol III. svojmu oddanému znalcovi práva, cisársko-kráľovskému dvorskému radcovi, barónovi Pavlovi Jeszenákovi za vernú službu a vedenie dedičských záležitostí. Tomášov osada (maď.Tamásháza) v roku 1456 bola majetkom Gregora Tamásházyho. Názov miestnej časti bol odvodený od jeho priezviska. Neskôr tento majetok získal gróf Albert Apponyi, ktorý tu dal vybudovať tehelňu. Obecná časť Doma sa nachádza pri Malom Dunaji.

Takmer osemsto ročná história obce Tomášov je veľmi bohatá a pestrá. Viac sa dočítate o nej v časti "História obce".

 

Názov obce a jej časti sa označujú v štátnom jazyku a v jazyku menšín:

 

Tomášov - Fél

Madaras - Madarász