Navigácia

Obsah

Počet evidovaných obyvateľov s trvalým pobytom a so štátnym občianstvom SR
           
Rok Počet prihlásených Počet odsťahovaných Počet narodených  Počet zomrelých Počet obyvateľov k 31.12.
2022 84 63 27 25 2785

2021

98 50 24 24 2762
2020 106 31 31 31 2714
2019 71 42 25 26 2640
2018 91 41 14 19 2612
2017 58 40 22 19 2567
2016 62 36 26 21 2546
2015 57 42 25 28 2515
2014 86 22 18 23 2503
2013 48 35 35 21 2444
2012 56 33 21 22 2417
2011 63 27 30 17 2395
2010 60 28 26 16 2346
2009 65 37 22 18 2304
2008 44 19 15 27 2272
2007 64 47 23 21 2259
2006 53 19 22 14 2240
2005 87 23 20 23 2198
2004 62 21 15 27 2137
2003 43 20 19 17 2108
2002 54 25 13 19 2083
2001 47 13 16 23 2060
2000 49 24 17 25 2033
1999 34 23 16 17 2016
1998 38 10 18 16 2006
1997 19 32 16 32 1976
1996 42 50 21 29 2005
1995 28 48 22 29 2021
1994 60 41 15 20 2048
1993         2034
           
           
  Počet obyvateľov k 31.12.2021         2762 ženy 1451 52,53%
      muži 1311 47,47%
           
  Počet narodení              24 ženy     14  
      muži     10  
           
  Počet úmrtí           24 ženy    15  
      muži      9  
           
  Prisťahovaní (prihlásení k trvalému pobytu):      98    
           
  Odsťahovaní (odhlásení z trvalého pobytu):      50    
   
  Vekové zloženie obyvateľstva Vekové rozpätie                 Počet     
 
      0 – 15 rokov                   483    
    15 -  18 rokov                     76    
    18 – 40 rokov                   679    
    40 – 65 rokov                 1036    
    65 – 75 rokov                   330    
    75 - starší                   158    
  Priemerný vek evidovaných obyvateľov je: 40 rokov a 11 mesiacov
  Najstarší žijúci obyvateľ obce Tomášov má k 31.12.2021 vek 99 rokov.