Obsah

Cezhraničná spolupráca prekvitá

 

Obec Tomášov sa zapojila do ďalšieho cezhraničného rozvojového projektu v spolupráci s maďarskou obcou Halászi. Projekt s názvom „Propagovanie kultúrneho života Žitného ostrova a Szigetköz“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/127) je podporovaný Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko a spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 47 040,69 eur. Celkový rozpočet projektu dosahuje 55 342,00 eur.

Projektoví partneri sa v rámci tejto rozvojovej iniciatívy zamerajú na zvyšovanie kvalitatívnej úrovne tradičných podujatí, ako napr. Leto s rybou v obci Tomášov či Dni Bertóké a Súťaž vo varení rýb a diviny na maďarskej strane. Nakoľko sú tieto podujatia založené na starostlivo zachovávaných tradíciách oboch regiónov, majú veľkú príležitosť výrazne zvýšiť počet návštevníkov zo susedných krajín, budovať a posilňovať strategické dlhodobé partnerstvá na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva

V záujme dlhodobého pokroku obec Halászi okrem spomínaných akcií zabezpečí aj vzdelávanie miestnych hostiteľov, t. j. vybraných miestnych obyvateľov, ktorí v rámci školení nadobudnú všetky potrebné znalosti k ďalšej popularizácii pohraničného regiónu v očiach prichádzajúcich a potenciálnych návštevníkov.

 

Leto s rybou Vás srdečne očakáva

Dňa 21. augusta sa v obci Tomášov na skautskom dvore pri kultúrnom dome uskutočnil 6. ročník už tradičného podujatia Leto s rybou. Svoje brány záujemcom otvorí o 12:00, pričom samotný program bude zahájený súťažou vo varení tradičnej maďarskej polievky halászlé. Organizátori očakávajú návštevníkov s bohatou programovou ponukou. Predstaví sa napríklad skupina MT-Family, Simona Ambrus Lelkes, spevácky zbor z obce Halászi, Royal mažoretky, Igor Kmeťo mladší, kapela The Crownies či DJ Walter. Účastníci sa môžu zapojiť aj do rozmanitých súťaží pre deti i dospelých, kultúrny zážitok však doplnia aj aktivity ako laserová show, lukostreľba, penový kúpeľ, skákací hrad a v neposlednom rade maľovanie na tvár.

Podujatia sa zúčastnia aj predstavitelia vedúceho partnera – obce Halászi, ktorá sa zapojila so spolupráce s obcou Tomášov v rámci projektu „Propagovanie kultúrneho života Žitného ostrova a Szigetköz“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/127).  Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko a spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 47 040,69 eur.

 

Leto s rybou zožalo úspech

Obec Tomášov v rámci cezhraničného rozvojového projektu „Propagovanie kultúrneho života Žitného ostrova a Szigetköz“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/127) realizovala 6. ročník tradičného podujatia „Leto s rybou“.

Deň bol zahájený súťažou vo varení tradičnej maďarskej polievky halászlé, pričom porota hodnotila prestieranie, kreativitu a kvalitu pokrmu. Odmeny sa napokon dočkali tri víťazné tímy.

Zábava pokračovala vo forme pestrej programovej ponuky. V rámci podujatia vystúpili umelci ako napríklad MT-Family, Simona Ambrus Lelkes, spevácky zbor z obce Halászi, Royal mažoretky, Igor Kmeťo mladší, kapela The Crownies či DJ Walter. Najmenších organizátori očakávali s penovým kúpeľom, skákacím hradom a maľovaním na tvár. 

Podujatie sa uskutočnilo vďaka projektu podporovanému Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko a spolufinancovanému z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Záverečná konferencia

 

Dňa 19.9.2021 sa v obci Tomášov uskutoční záverečná konferencia k projektu „Propagovanie kultúrneho života Žitného ostrova a Szigetköz“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/127) realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Na jeho implementácii sa obec podieľala s maďarským partnerom, obcou Halászi.

Obe samosprávy majú dlhoročné skúsenosti s cezhraničnou spoluprácou na báze svojich miestnych tradícií a kultúrnych špecifík, usilujúc sa o zvyšovanie atraktívnosti oblasti a zveľaďovanie pohraničného regiónu prostredníctvom kultúrnych, spoločenských a iných aktivít, s cieľom zvýšiť návštevnosť regiónu a posilniť cezhraničnú spoluprácu.

V duchu tohto cieľa budú počas konferencie predstavené úspechy a dosiahnuté výsledky rozvojovej iniciatívy, partneri adresujú jednotlivé podujatia realizované v rámci projektu, t. j. Leto s rybou na slovenskej strane, Dni Bertóké a Súťaž vo varení rýb a diviny v obci Halászi. Podelia sa však aj o rady a overené skúsenosti, ktoré v rámci implementácie za posledné mesiace nadobudli.

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

HU

Kultúránk népszerűsítése

 Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 47 040,69 Eurónyi társfinanszírozásával valósul megCsallóköz és a Szigetköz kultúrájának népszerűsítése“ (kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/127) elnevezésű pályázat.

Három fontos, Halászin és Fél községben megrendezett határon átnyúló regionális esemény közös megvalósítását foglalja magába: a Szigetközi Hal- és Vadfőző Versenyt, a Bertóké Napokat és a Halas Nyárt.

A határokon átnyúló kulturális és folklór események hozzájárulnak a régió természeti és kulturális adottságainak jobb kihasználásához, a társadalmi és gazdasági együttműködés fokozásához, értékeink megőrzéséhez.

A helyi közösségeknek lehetőségük lesz találkozni, új kapcsolatokat kezdeményezni és együttműködni. A termékeiket és szolgáltatásaikat bemutató vállalkozók egyedülálló lehetőséget kapnak arra, hogy nemzetközi szinten ismertethessék tevékenységeiket. Az ide érkező turisták lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek ezeken az eseményeken a helyi és a regionális hagyományok és a kultúra megismerése érdekében.

                                                   

Halas Nyár Félen

Folytatódik Halászi és Fél település együttműködése. A „Csallóköz és a Szigetköz kultúrájának népszerűsítése“ (kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/127) elnevezésű közös pályázatuk részeként augusztus 21-én Félen kerül megrendezésre a hatodik Halas Nyár.

A rendezvény délután 14:00-kor nyitja meg kapuit gazdag kulturális program kíséretében.  Fellép például az MT-Family, Simona Ambrus Lelkes, a Halászi népdal kör, a Royal mazsorettek, a Griňavanka, Igor Kmeťo, a The Crownies zenekar és DJ Walter. A résztvevők különböző gyermek- és felnőttjátékokat próbálhatnak ki; íjászat, habfürdő, arcfestés és ugrálóvár is várja majd a vendégeket. A Halas nyáron a vezető partner – Halászi község – képviselői is részt vesznek.

A halászlé főzésének határokon átnyúló versenyére, mely délben veszi kezdetét, az egész régióból érkeznek csoportok. A zsűri a terítést, kreativitást, és legfőképp a halászlé minőségét fogja értékelni.

A rendezvény ingyenesen látogatható. Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.