Navigácia

Obsah

Ciele projektu: Revitalizácia a rozšírenie existujúceho detského ihriska o nové hracie prvky, vytvorenie bezpečného a atraktívneho miesta pre edukačnú činnosť a hru detí navštevujúcich naše materské škôlky
 
________________________________________________________________________________________
 
Názov projektu: "Zdravo a hravo v tomášovskej škôlke"
 
Výška dotácie: 5.000,- EUR
 
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadacia eph logo

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.
 
-Obec Tomášov ďakuje za poskytnutý finančný príspevok-
 
____________________________________________________________________________________________
 
 

Názov projektu: "Bezpečne a hravo na dvore našej škôlky"

Výška dotácie: 3.822,- EUR
 
Program: Územné dotácie 2019 
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bsk najlepsie

Realizované s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.
 
-Obec Tomášov ďakuje za poskytnutú dotáciu-