Obsah

Plávajúci pontón na Malom Dunaji

...niečo z realizácie

.