Obsah

Tlačová správa 08_2021 SK Tomášov Vodná turistika (657.52 kB)

Tlačová správa z úvodnej konferencie konanej dňa 20.05.2021 _tu k stiahnutiu (656.85 kB)

 

Záverečná konferencia v obci Halászi

Dňa 31. augusta 2021 sa konala v obci Halászi záverečná konferencia k projektu „Vodná turistika“ (SKHU(WETA/1901/1.1/113), na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia obce Tomášov.

V priebehu uplynulých mesiacov pracovali obce Tomášov a Halászi na realizácii spoločného projektu „Vodná turistika“ (SKHU/WETA/1901/1.1/113). O jeho dosiahnutých výsledkoch informovali verejnosť dňa 31.08.2021 v obci Halászi.

Projekt bol realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko so spolufinancovaním Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 46 083,33 eur, celkový rozpočet projektu dosahoval 54 162,75 eur.

V rámci neho obec Tomášov vybudovala dva ukotviteľné plávajúce pontóny s príslušenstvom a s prístupovou lávkou, renovovala cestu vedúcu k samotnému mólu, a v neposlednom rade zakúpila zariadenia nevyhnutné pre účely vodnej turistiky. Obec Halászi zakúpila z finančných prostriedkov motorový čln.

Predstavitelia obcí veria, že daná rozvojová iniciatíva bude prínosom nielen pre obyvateľov, ale aj pre cestovný ruch v regióne.