Navigácia

Obsah

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v  Kline - Oficiálna stránka obce Klin Výzva č. IROP-CLLD-Q178-512-001 (aktuálna) – MAS Terchovská dolina

 

 

Na kvalite školstva a vzdelávania nám záleží. Z toho dôvodu sa obec Tomášov zapojila aj do výzvy na rozširovanie kapacít a modernizáciu materských škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Hlavným cieľom projektu pod názvom „Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Tomášov“   je zvýšenie kapacity a sprístupnenie služieb materskej školy s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materskej školy, zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.

Hlavné aktivity:

1. Výstavba materskej školy v obci Tomášov (novej budovy bez elokovaných pracovísk)

2. Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy v obci Tomášov

3. Vytvorenie detského ihriska v obci Tomášov 

 

Miestom realizácie je katastrálne územie obce Tomášov v areáli Základnej školy Tomášov, konkrétne parcela č. 1228/1, 1228/16.7

Vďaka finančnej podpore z Európskej únie, konkrétne z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja obec získala na tento projekt finančnú podporu vo výške 2 116 448,99 €.