Navigácia

Obsah

Vnútorné predpisy obce

Štatút

Štatút obce Stiahnuté: 207x | 22.11.2017

Štátút obecného kronikára obce Tomášov Stiahnuté: 164x | 22.11.2017

Poriadok

Domový poriadok nájomných bytov v Tomášove Stiahnuté: 283x | 22.11.2017

Organizačný poriadok Stiahnuté: 223x | 22.11.2017

Podpisový poriadok Stiahnuté: 242x | 22.11.2017

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Komisie obecného zastupiteľstva v Tomášove na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 231x | 22.11.2017

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 157x | 22.11.2017

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 216x | 22.11.2017

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášov Stiahnuté: 226x | 22.11.2017

Stránka

  • 1