Navigácia

Obsah

Vnútorné predpisy obce

Štatút

Štatút obce Stiahnuté: 427x | 22.11.2017

Štátút obecného kronikára obce Tomášov Stiahnuté: 415x | 22.11.2017

Poriadok

Domový poriadok nájomných bytov v Tomášove Stiahnuté: 684x | 22.11.2017

Organizačná štruktúra obce Tomášov k 1.6.2020 Stiahnuté: 2x | 25.06.2020

Organizačný poriadok Stiahnuté: 487x | 25.06.2020

Podpisový poriadok Stiahnuté: 859x | 22.11.2017

Trhový poriadok Stiahnuté: 141x | 15.04.2019

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Komisie obecného zastupiteľstva v Tomášove na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 471x | 22.11.2017

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 417x | 22.11.2017

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 493x | 22.11.2017

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášov Stiahnuté: 580x | 30.09.2019

Stránka

  • 1