Navigácia

Obsah

Vnútorné predpisy obce

Štatút

Štatút obce Stiahnuté: 238x | 22.11.2017

Štátút obecného kronikára obce Tomášov Stiahnuté: 206x | 22.11.2017

Poriadok

Domový poriadok nájomných bytov v Tomášove Stiahnuté: 321x | 22.11.2017

Organizačný poriadok Stiahnuté: 257x | 22.11.2017

Podpisový poriadok Stiahnuté: 296x | 22.11.2017

Trhový poriadok Stiahnuté: 5x | 15.04.2019

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Komisie obecného zastupiteľstva v Tomášove na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 263x | 22.11.2017

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 184x | 22.11.2017

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 254x | 22.11.2017

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášov Stiahnuté: 283x | 11.03.2019

Stránka

  • 1