Navigácia

Obsah

Vnútorné predpisy obce

Štatút

Štatút obce Stiahnuté: 486x | 22.11.2017

Štátút obecného kronikára obce Tomášov Stiahnuté: 478x | 22.11.2017

Poriadok

Domový poriadok nájomných bytov v Tomášove Stiahnuté: 825x | 22.11.2017

Organizačná štruktúra obce Tomášov k 1.6.2020 Stiahnuté: 33x | 25.06.2020

Organizačný poriadok Stiahnuté: 576x | 25.06.2020

Podpisový poriadok Stiahnuté: 1123x | 22.11.2017

Trhový poriadok Stiahnuté: 198x | 15.04.2019

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Komisie obecného zastupiteľstva v Tomášove na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 535x | 22.11.2017

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 545x | 22.11.2017

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 560x | 22.11.2017

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášov Stiahnuté: 652x | 30.09.2019

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb obce Tomášov 2018-2022 Stiahnuté: 37x | 22.07.2020

Stránka

  • 1