Navigácia

Obsah

Vnútorné predpisy obce

Štatút

Štatút obce Stiahnuté: 169x | 22.11.2017

Štátút obecného kronikára obce Tomášov Stiahnuté: 148x | 22.11.2017

Poriadok

Domový poriadok nájomných bytov v Tomášove Stiahnuté: 235x | 22.11.2017

Organizačný poriadok Stiahnuté: 191x | 22.11.2017

Podpisový poriadok Stiahnuté: 180x | 22.11.2017

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Komisie obecného zastupiteľstva v Tomášove na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 190x | 22.11.2017

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 135x | 22.11.2017

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 187x | 22.11.2017

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášov Stiahnuté: 182x | 22.11.2017

Stránka

  • 1