Navigácia

Obsah

Vnútorné predpisy obce

Štatút

Štatút obce Stiahnuté: 367x | 22.11.2017

Štátút obecného kronikára obce Tomášov Stiahnuté: 357x | 22.11.2017

Poriadok

Domový poriadok nájomných bytov v Tomášove Stiahnuté: 587x | 22.11.2017

Organizačný poriadok Stiahnuté: 415x | 22.11.2017

Podpisový poriadok Stiahnuté: 631x | 22.11.2017

Trhový poriadok Stiahnuté: 94x | 15.04.2019

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Komisie obecného zastupiteľstva v Tomášove na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 413x | 22.11.2017

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 334x | 22.11.2017

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 420x | 22.11.2017

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášov Stiahnuté: 496x | 30.09.2019

Stránka

  • 1