Navigácia

Obsah

Vnútorné predpisy obce

Štatút

Štatút obce Stiahnuté: 322x | 22.11.2017

Štátút obecného kronikára obce Tomášov Stiahnuté: 313x | 22.11.2017

Poriadok

Domový poriadok nájomných bytov v Tomášove Stiahnuté: 501x | 22.11.2017

Organizačný poriadok Stiahnuté: 356x | 22.11.2017

Podpisový poriadok Stiahnuté: 535x | 22.11.2017

Trhový poriadok Stiahnuté: 67x | 15.04.2019

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Komisie obecného zastupiteľstva v Tomášove na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 365x | 22.11.2017

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 275x | 22.11.2017

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 365x | 22.11.2017

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášov Stiahnuté: 427x | 30.09.2019

Stránka

  • 1