Navigácia

Obsah

Vnútorné predpisy obce

Štatút

Štatút obce Stiahnuté: 656x | 22.11.2017

Štátút obecného kronikára obce Tomášov Stiahnuté: 636x | 22.11.2017

Poriadok

Domový poriadok nájomných bytov v Tomášove Stiahnuté: 965x | 22.11.2017

Organizačná štruktúra obce Tomášov k 1.6.2020 Stiahnuté: 99x | 25.06.2020

Organizačný poriadok Stiahnuté: 704x | 25.06.2020

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Komisie obecného zastupiteľstva v Tomášove na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 647x | 22.11.2017

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 701x | 22.11.2017

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 716x | 22.11.2017

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášov Stiahnuté: 794x | 30.09.2019

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb obce Tomášov 2018-2022 Stiahnuté: 110x | 22.07.2020

Stránka

  • 1