Navigácia

Obsah

Vnútorné predpisy obce

Štatút

Štatút obce Stiahnuté: 861x | 22.11.2017

Štátút obecného kronikára obce Tomášov Stiahnuté: 852x | 22.11.2017

Poriadok

Domový poriadok nájomných bytov v Tomášove Stiahnuté: 1,245x | 22.11.2017

Organizačná štruktúra obce Tomášov k 1.6.2020 Stiahnuté: 202x | 25.06.2020

Organizačný poriadok Stiahnuté: 982x | 25.06.2020

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Komisie obecného zastupiteľstva v Tomášove na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 853x | 22.11.2017

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 1,112x | 22.11.2017

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 932x | 22.11.2017

Zásady

Zásady kontrolnej činnosti obce Tomášov Stiahnuté: 118x | 05.10.2021

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášov Stiahnuté: 1,115x | 30.09.2019

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb obce Tomášov 2018-2022 Stiahnuté: 338x | 22.07.2020

Stránka

  • 1