Navigácia

Obsah

Vnútorné predpisy obce

Štatút

Štatút obce Stiahnuté: 136x | 22.11.2017

Štátút obecného kronikára obce Tomášov Stiahnuté: 106x | 22.11.2017

Poriadok

Domový poriadok nájomných bytov v Tomášove Stiahnuté: 163x | 22.11.2017

Organizačný poriadok Stiahnuté: 135x | 22.11.2017

Podpisový poriadok Stiahnuté: 120x | 22.11.2017

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Komisie obecného zastupiteľstva v Tomášove na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 146x | 22.11.2017

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 99x | 22.11.2017

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 112x | 22.11.2017

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášov Stiahnuté: 126x | 22.11.2017

Stránka

  • 1