Navigácia

Obsah

Cirkev - Farský úrad

Omšový poriadok

 


UPRATOVANIE KOSTOLA 2020 [PDF] - rozpis upratovania kostola

 
kostolRímsko-katolícky farský úrad v Tomášove
adresa:
Agátová 1
900 44 Tomášov
tel.č. 02/4595 8220

Farár farnosti:
dekan Ján Zsidó

 

V nedeľu a vo sviatok (ak je dňom pracovného voľna):
  8:00 hod. - svätá omša v Malinove
  9.30 hod. - svätá omša v slovenskom jazyku
10.45 hod. - svätá omša v maďarskom jazyku

Všedné dni:

Zimné obdobie:
18.00 hod. - sväté omše
17.30 hod. -  modlitba svätého ruženca alebo iná pobožnosť

Letné obdobie:
19.00 hod. - sväté omše
18.30 hod. - modlitba svätého ruženca alebo iná pobožnosť

Sviatosť krstu

Pre vyslúženie sviatosti krstu je potrebné, aby boli splnené tieto podmienky:
- osobné požiadanie rodiča o krst svojho dieťaťa (platí pre deti do 14 rokov)
- rodný list dieťaťa
- starostlivý výber krstných rodičov
- ostatné náležitosti sú dohodnuté osobne s kňazom

Sviatosť manželstva

Pre uzatvorenie sviatosti manželstva je potrebné splniť tieto podmienky:
- osobné ohlásenie sa snúbencov na farskom úrade minimálne 3 mesiace vopred pred zamýšľaným termínom uzavretia manželstva
- ostatné podmienky sú dohodnuté osobne s kňazom