Navigácia

Obsah

Cirkev - Rímskokatolícky farský úrad

Rímskokatolícky farský úrad v Tomášove má vlastnú webstránku https://tomasov.fara.sk/index.php, na ktorej nájdete všetky aktuality, bohoslužobný poriadok, kontaktné údaje, úradné hodiny a ďalšie informácie a materiály týkajúce sa farnosti.

kostol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Tomášov
Agátová 1
900 44 Tomášov

Telefónne číslo: 02/45 958 220                                                                    

Elektronická pošta: tomasov@ba.ecclesia.sk

Farár farnosti: Mons., Mgr. Jozef Adamkovič
Úradné hodiny:

V letnom období:

Utorok: 15:00 – 17:00
Streda: 15:00 – 17:00
Piatok: 15:00 – 17:00

V zimnom období:

Utorok: 14:00 – 16:00
Streda: 14:00 – 16:00
Piatok: 14:00 – 16:00

 

Sväté omše:

V nedeľu a vo sviatok (ak je dňom pracovného voľna):

7.30 - svätá omša v Malinove v maďarskom jazyku

8.30 -  svätá omša v Malinove v slovenskom jazyku

9.30 - svätá omša v Tomášove v slovenskom jazyku

10.30 - svätá omša vo Vlkoch v maďarskom jazyku

11.00 - svätá omša v Tomášove v maďarskom jazyku


Všedné dni:

Zimné obdobie:
18.00 hod. - sväté omše
17.30 hod. -  modlitba svätého ruženca alebo iná pobožnosť

Letné obdobie:
19.00 hod. - sväté omše
18.30 hod. - modlitba svätého ruženca alebo iná pobožnosť

Sviatosť krstu
Pre vyslúženie sviatosti krstu je potrebné, aby boli splnené tieto podmienky:
- osobné požiadanie rodiča o krst svojho dieťaťa (platí pre deti do 14 rokov)
- rodný list dieťaťa
- starostlivý výber krstných rodičov
- ostatné náležitosti sú dohodnuté osobne s kňazom

Sviatosť manželstva
Pre uzatvorenie sviatosti manželstva je potrebné splniť tieto podmienky:
- osobné ohlásenie sa snúbencov na farskom úrade minimálne 3 mesiace vopred pred zamýšľaným termínom uzavretia manželstva
- ostatné podmienky sú dohodnuté osobne s kňazom