Navigácia

Obsah

          CSEMADOK FÉL - TOMÁŠOV

                       

 

spoločenský a kultúrny zväz Maďarov na Slovensku

 

Hlavným poslaním CSEMADOK-u je vytvárať priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia, uchovávať a oživovať tradičné ľudové zvyky a zvyšovať kultúrne povedomie občanov maďarskej národnosti.

Predseda ZO :    Mgr. Ottó Kállay

podpredseda :              Gábor Mózes      

pokladníčka :                Klára Vargová  

členovia :                       Estera  Csehyová   

                                        Silvia Méryová

                                        Imrich Méry

                              Mgr. Mária Pomichal

                                       Štefan Tóth

                                       Orsolya Valacsaiová

                                       Veronika Valacsaiová

 

Akcie : 

 

17.03.2019 – Spomienka na revolúciu v roku 1848-49 pri hrobe Vendela Csenkeya na miestnom cintoríne.

 

2019.3.17-én (vasárnap) az 1848/49-es forradalom és szabadságharc megemlékezése és  koszorúzása

 

Csenkey Vendel honvéd síremlékénél

a helyi temetőben

  

 

 

 

8.03.2019  Tanečný dom – Tánczház

 

 

 

 

 

2.02.2019 Výročná členská schôdza - Csemadok évzáró tagsági gyűlés