Navigácia

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Tomášov

Hlavné úlohy v činnosti dobrovoľného hasičského zboru Tomášov sú zamerané na protipožiarnu prevenciu a akcieschopnosť zásahových hasičských jednotiek, na prácu s mládežou, kultúrno-spoločenskú činnosť a aktivitu členov DHZ pri plnení úloh, ktorými ich poverí obecné zastupiteľstvo a pod.

Výbor DHZ sa vo svojej práci musí orientovať na zvyšovanie odbornej úrovne členov DHZ. Je to rozhodujúci predpoklad k tomu, aby každý DHZ plnil svoju základnú funkciu – ochranu životov a zdravia občanov, ochranu obecného a súkromného majetku pred škodami, ktoré spôsobujú požiare, výbuchy, havárie, povodne a iné živelné pohromy.

 

Aktuálny stav členov DHZ Tomášov: 43

 

Členovia výboru

Viac informácií o aktivitách DHZ Tomášov nájdete na stránke:

http://www.dhztomasov.sk/