Navigácia

Obsah

Združenie Éljen Fél! - Nech žije Tomášov! vzniklo za účelom zveľaďovania a zvýšenia úrovne miestnej a menšinovej kultúry okrem iného prostredníctvom organizovania a zúčastňovania sa na spoločenskom živote, kultúrnych, spoločenských, hudobných, športových a iných podujatí. K cieľom združenia taktiež patrí podpora rozvoja komunitných vzťahov v obci Tomášov, organizovanie a podieľanie sa na aktivitách spojených s ochranou prírody, udržiavaní a podporovaní miestnych zvykov a tradícií.

 

Viac info nájdete na profiloch občianského združenia:

 

Éljen Fél - Nech žije Tomášov | Facebook

 

@eljenfel • Fotky a videá na Instagrame