Navigácia

Obsah

Klub dôchodcov

 
Klub dôchodcov
Hlavná 9, 900 44 Tomášov


Kontaktná osoba: Marta Méryová
Tel. 02/45 958 157
Mail: m.meryova@centrum.sk

Stručná charakteristika činnosti:
Napĺňanie kultúrnych a spoločenských záujmov a udržiavanie fyzickej a duševnej aktivity starších občanov.

 

P o z v á n k a pre členov :  Výbor klubu dôchodcov v Tomášove Vás srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 21. februára 2019 od 14,oo hod. v kultúrnom dome Tomášov.