Navigácia

Obsah

Zväz skautov maďarskej národnosti (ďalej len "Zväz") je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá výchovou mladých ľudí. Cieľovou skupinou Zväzu je mládež maďarskej národnosti na Slovensku, organizácia má v prvom rade vypracovaný vzdelávací program pre nich, ale má aj dospelých členov. Skautov nájdeme po celej krajine, preto sa Zväz delí na menšie jednotky – skautské zbory – v jednotlivých obciach južnej časti Slovenska, vrátane obce Tomášov.
Činnosti Zväzu vykonávajú takmer výlučne dobrovoľníci.
 
Viac informácií získate na stránkach:

 

http://szmcs.sk/sk/zvaz-skautov-madarskej-narodnosti

 

http://szmcs.sk/alapszervezet/24-sz-szent-laszlo-cserkeszcsapat