Navigácia

Obsah

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Tomášov

 

Slovenský zväz telesne postihnutých

Základná organizácia č.216
1.mája č.5, 900 44 Tomášov


Predseda: Ing. Rudolf Šembera

Stručná charakteristika činnosti:
Pomoc ľuďom s telesným postihnutím pri riešení sociálnych a spoločenských
potrieb, kultúrno-spoločenské aktivity a šport.

 

 

 

P o z v á n k a pre členov :  Vedenie ZO SZTP v Tomášove Vás srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 13. februára 2019 od 14,oo hod. v kultúrnom dome Tomášov. Pozvánka  tu ku stiahnutiu