Navigácia

Obsah

Hasiči a rok 2017

Typ: ostatné
Štatistika výjazdov k udalostiam, pri ktorých zasahovali hasiči je dôležitým ukazovateľom činnosti hasičov.


Za obdobie roka 2017 uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku z hasičských staníc v Pezinku a v Senci spolu 827 výjazdov. V okrese Pezinok to bolo 413. Z celkového počtu výjazdov bolo k požiarom 347 (okres Pezinok 178, okres Senec169). Technických zásahov bolo 244 a zásahov pri dopravných nehodách bolo 209 (okres Pezinok 80 a okres Senec 129). Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 15 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili hasiči 10 taktických a previerkových cvičení. Celková priama škoda pri požiaroch bola 956 870 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 6 808 300 €. Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej fajčenie, vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov. Súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, prejednáva priestupky voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Za obdobie roka 2017 bolo vykonaných spolu 211 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 1252 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti bolo zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorí poskytujú sociálne služby občanom. Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty právnickým osobám 7 blokových pokút občanom. V oblasti stavebnej prevencie (stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1408 stanovísk. Na obciach bolo vykonaných 9 komplexných a 7 následných kontrol. V preventívno - výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezinok - mesto, Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a Malokarpatským múzeom v Pezinku, bol zorganizovaný deň hasičov. Oslavy svätého Floriána – patróna hasičov sa uskutočnili na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná práca hasičov, technika a ukážky polície. Príslušníci okresného riaditeľstva vykonávali v priebehu celého roka besedy s dôchodcami a besedy spojené s ukážkami práce hasičov a techniky priamo na základných a materských školách okresov Pezinok a Senec a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci.. Preventívno – výchovnými akciami by sme chceli prispieť k informovanosti detí a občanov o fyzicky ale aj psychicky náročnej práci hasičov aj v roku 2018. V novom roku prajeme občanom veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.

subor1_1516694012.doc


Príloha

Vytvorené: 31. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 31. 1. 2018 11:14
Autor: