Navigácia

Obsah

Odvoz komunálneho odpadu, platba miestneho poplatku

Typ: ostatné
a nový harmonogram odvozu odpadu na rok 2022

Vážení občania,

v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Tomášov č. 5/2020 je sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2022  nasledovná:

 

 1. nádoba v objeme 240 l -  dvojtýždenný vývoz     105,00 EUR

 2. nádoba v objeme 120 l - dvojtýždenný vývoz        75,00 EUR

                                              mesačný vývoz                45,00 EUR

 3. nádoba v objeme 240 l pre právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa

                                            - dvojtýždňový vývoz       175,00 EUR

 

Miestny poplatok za komunálne odpady je potrebné zaplatiť v priebehu januára 2022.

 

 
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a prijaté nariadenia vlády SR  miestny poplatok môžu občania zaplatiť
aj bez osobnej prítomnosti na Obecnom úrade:

 

 

 • BANKOVÝM PREVODOM  na účet obce vedený v Prima Banke, a.s.:  SK34 5600 0000 0018 0190 3001, do poznámky prosíme uviesť:  ODPADY 2022, meno, priezvisko a ulicu domácnosti, za ktorú sa poplatok platí (ak ide o osobu odlišnú od majiteľa účtu)
- Zároveň Vás pri platbe poplatku za komunálne odpady na rok 2022 žiadame aj o uvedenie skutočnosti, či vlastníte psa (príp. uvedenie počtu psov) pre účely splnenia daňovej povinnosti - daň za psa - prosíme uviesť do poznámky  -

 

Po pripísaní úhrady na účet obce, Vám bude do poštovej schránky doručené potvrdenie o úhrade poplatku a nová nálepka na zbernú nádobu na rok 2022, ktorú je potrebné mať umiestnenú na Vašej zbernej nádobe /najneskôr od februára 2022/.

 

 

Kompletný harmononogram odvozu odpadu, vrátane odvozu separovaného odpadu z domácností na rok 2022 _tu k stiahnutiu

 

Odvoz skla, tetrapakov, kovov (plechovky) a kuchynských olejov a tukov priamo z domácností občanov bude zabezpečovať samospráva obce Tomášov vo vlastnej réžii.

Žiadame preto občanov, aby dodržiavali stanovený harmonogram a odpady pripravili na odvoz v stanovených termínoch a v nádobách/obaloch na to vhodných:
 • sklo - umiestnené v plastovom vedre, prepravke alebo v krabici z pevného kartónu,
 • tetrapaky a kovy - zviazané, v priehľadnom vreci alebo v krabici
 • použitý kuchynský olej/tuky - v priehľadnej plastovej flaši.

 

 

Ďakujeme, že sa aj v týchto náročných časoch správate zodpovedne nielen voči svôjmu zdraviu, ale aj k životnému prostrediu. 

 

 


Príloha

Vytvorené: 27. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 12. 2021 09:42
Autor: Správce Webu