Navigácia

Obsah

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2021

Typ: ostatné
- ZMENY

Oznamujeme občanom, že v obci Tomášov platí s účinnosťou od 1. januára 2021 všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 _tu k stiahnutiu, v zmysle ktorého  došlo k zvýšeniu miestneho poplatok za komunálne odpady od roku 2021 nasledovne:

 

  1. nádoba v objeme 240 l -  dvojtýždenný vývoz     105,00 EUR

  2. nádoba v objeme 120 l - dvojtýždenný vývoz        75,00 EUR

                                                mesačný vývoz                45,00 EUR

  3. nádoba v objeme 240 l pre právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa

                                              - dvojtýždňový vývoz       175,00 EUR

 

Dôvody zvýšenia poplatku:

 prijatie tzv. zákonného poplatku za uloženie odpadov v súlade s Nariadením vlády SR č. 330/2018, ktorý závisí od úrovne vytriedenia a každým rokom sa zvyšuje /napr. na rok 2021 sa zvyšuje zo sumy 11,- eur za 1 tonu (rok 2020) na sumu 15,- eur za 1 tonu, avšak pri doržaní úrovne vytriedenia medzi 50-60%, od roku 2021 bude 11,- eur za tonu odpadu iba pri dodržaní úrovne vytriedenia nad 60%/, markatné zvýšenie poplatkov za odvoz a skládkovanie odpadov, uzatvorenie najbližšej skládky v Červenom Majeri okr. Senec, dotovanie odpadového hospodárstva z rozpočtu obce/príjmy musia v súlade s § 81 ods. 12 zákona o odpadoch pokryť všetky výdavky a skutočné náklady na odpadové hospodárstvo v obci, ako aj ďalšie faktory.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady je potrebné zaplatiť v priebehu januára 2021.
 
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a prijaté nariadenia vlády SR v súvislosti so zákazom vychádzania (lockdown) miestny poplatok môžu občania zaplatiť nasledovne,  aj bez osobnej prítomnosti na Obecnom úrade:

 

  • BANKOVÝM PREVODOM  na účet obce vedený v Prima Banke, a.s.:  SK34 5600 0000 0018 0190 3001, do poznámky prosíme uviesť:  ODPADY 2021, meno, priezvisko a ulicu domácnosti, za ktorú sa poplatok platí (ak ide o osobu odlišnú od majiteľa účtu),
  • alebo poštovou poukážkou v prospech účtu obce SK34 5600 0000 0018 0190 3001.

 

Po pripísaní úhrady na účet obce, Vám bude do poštovej schránky doručené potvrdenie o úhrade poplatku a nová nálepka na zbernú nádobu na rok 2021, ktorú je potrebné mať následne umiestnenú na Vašej zbernej nádobe /najneskôr od februára 2021/.

 

Zároveň Vám oznamujeme, že zo strany zberovej spoločnosti dochádza k zmene v dni odvozu komunálneho odpadu, po novom v roku 2021 bude zmesový komunálny  odpad odvážaný z domácností V PIATOK!
Žiadame Vás preto o poznačenie si uvedenej zmeny a vyloženie zberných nádob už vo štvrtok večer.

 

Kompletný harmononogram odvozu odpadu, vrátane odvozu separovaného odpadu na rok 2021 __tu k stiahnutiu

 

- dátum prvého odvozu komunálneho odpadu v roku 2021 je 8. január 2021 -

 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte mailom na: info@tomasov.sk alebo telefonicky počas úradných hodín OcÚ na 02/45958 130, kl. 2.

 

 

Ďakujeme, že sa aj v týchto náročných časoch správate zodpovedne nielen voči svôjmu zdraviu, ale aj k životnému prostrediu. 

 


Prílohy

Vytvorené: 3. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 1. 2021 12:50
Autor: Správce Webu