Navigácia

Obsah

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021 - projekt Štatistického úradu SR

Typ: ostatné
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky uskutočňuje zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021, ktorý je súčasťou európskeho projektu HFCS 2021 (Household Finance and Consumption Survey).

Pre rok 2021 bolo do zisťovania vybraných 473 samospráv, medzi nimi i naša obec. Do zisťovania bolo náhodným výberom zaradených takmer 3900 domácností. Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch júl až október 2021. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2021 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR https://slovak.statistics.sk/ 


Vytvorené: 19. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 7. 2021 11:28
Autor: Správce Webu