Navigácia

Obsah

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

Mierová 1, 900 44 Tomášov
riaditeľka: Bc. Lucia Šillová
tel.: 02/45 95 81 14
e-mail: msmad@tomasov.sk

 

 

DARUJTE  2%

 

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, MŠ s výchovným jazykom maďarským žiada nielen rodičov žiakov detí navštevujúcich našu škôlku, ale aj ďalších dobrovoľníkov o darovanie 2% z daní.

Rozhodujte o svojich peniazoch, nenechajte ich štátu.

2 % sú naše peniaze, ktoré sa inak stratia z nášho dohľadu v štátnom rozpočte. Dvomi papiermi máme možnosť ovplyvniť to, na čo budú použité. Urobme dva kroky pre dve percentá.

Svojim darom pomôžete zlepšiť, skvalitniť a spestriť život vašich - našich detí v MŠ.

Vyplňte prosím tlačivá a odovzdajte ich na príslušný daňový úrad, ale môžete ich priniesť aj do MŠ, my ich na daňový úrad doručíme. 

V mene detí Vám všetkým ďakujeme*

Tlačivá k stiahnutiu tu:

Vyhlásenie 2%

Potvrdenie 2%

 

Názov združenia:

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, MŠ s výchovným jazykom maďarským

Mierová 1

90044 Tomášov

Slovenská republika

IČO: 356263560510

 

 

 

 

 

 

 

Školská jedáleň pri Materskej škole
vedúca: Zuzana Valacsayová
 
jedálne lístky k nahliadnutiu tu: https://www.eskoly.sk/1maja5ms/jedalen

 

budova

 

budova

MŠ