Navigácia

Obsah

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

Mierová 1, 900 44 Tomášov
riaditeľka: Irena Méryová
tel.: 02/45 95 81 14
e-mail: msmad@tomasov.sk

 

Školská jedáleň pri Materskej škole
vedúca: Zuzana Valacsayová
 
jedálne lístky k nahliadnutiu tu: https://www.eskoly.sk/1maja5ms/jedalen

 

budova

 

budova

MŠ