Navigácia

Obsah

Materská škola s VJM

 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

riaditeľka: Irena Méryová
tel.: 02/45 95 81 14
e-mail: msmad@tomasov.sk
 

budova

budova

MŠ