Navigácia

Obsah

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

riaditeľka: Irena Méryová
tel.: 02/45 95 81 14
e-mail: msmad@tomasov.sk

 

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude prebiehať od 2.5.2019 do 10.05.2019.
 
Bližšie podmienky sú uvedené v priloženom Ozname tu ku stiahnutiu
 

budova

budova

MŠ