Navigácia

Obsah

Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským

Mierová 1, 900 44 Tomášov


riaditeľka: Mgr. Ľudmila Polláková
tel.: 02/45 95 81 29
e-mail: msslov@tomasov.sk
 
Školská jedáleň pri Materskej škole
vedúca: Zuzana Valacsayová
 
jedálne lístky k nahliadnutiu tu: https://www.eskoly.sk/1maja5ms/jedalen
 
budovaMS