Navigácia

Obsah

Materská škola s VJS

 

Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským

riaditeľka: Beata Korpášová
tel.: 02/45 95 81 29
e-mail: msslov@tomasov.sk
budovaMS