Navigácia

Obsah

Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským

Mierová 1, 900 44 Tomášov


riaditeľka: Mgr. Ľudmila Polláková
tel.: 02/45 95 81 29
e-mail: msslov@tomasov.sk

 

DARUJTE  2%

 

Združenie rodičov a priateľov materskej školy - slovenskej žiada nielen rodičov žiakov detí navštevujúcich našu škôlku, ale aj ďalších dobrovoľníkov o darovanie 2% z daní.

Rozhodujte o svojich peniazoch, nenechajte ich štátu.

2 % sú naše peniaze, ktoré sa inak stratia z nášho dohľadu v štátnom rozpočte. Dvomi papiermi máme možnosť ovplyvniť to, na čo budú použité. Urobme dva kroky pre dve percentá.

Svojim darom pomôžete zlepšiť, skvalitniť a spestriť život vašich - našich detí v MŠ.

Vyplňte prosím tlačivá a odovzdajte ich na príslušný daňový úrad, ale môžete ich priniesť aj do MŠ, my ich na daňový úrad doručíme. 

V mene detí Vám všetkým ďakujeme*

Tlačivá k stiahnutiu tu:

Vyhlásenie 2022 (79.4 kB)

Potvrdenie 2022 (85.82 kB)

 

 

Názov združenia:

Združenie rodičov a priateľov materskej školy - slovenskej

Mierová 1

90044 Tomášov

Slovenská republika

IČO: 30851238

 
 
budovaMS
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy v Tomášove za školský rok 2021/2022_tu k stiahnutiu (835.22 kB)
 
 
 
 
Školská jedáleň pri Materskej škole
vedúca: Zuzana Valacsayová
 
jedálne lístky k nahliadnutiu tu: https://www.eskoly.sk/1maja5ms/jedalen