Navigácia

Obsah

Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským


riaditeľka: Beata Korpášová
tel.: 02/45 95 81 29
e-mail: msslov@tomasov.sk

 
 
 
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude prebiehať od 6.5.2019 do 10.05.2019.
 
Bližšie podmienky sú uvedené v priloženom Ozname tu k stiahnutiu
 

Žiadosť  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v Tomášove:

tu k stiahnutiu formulár žiadosti

 
 
budovaMS