Navigácia

Obsah

Základná škola
Školská 7
900 44 Tomášov

IČO:    36062227
DIČ:    2021603034

Riaditeľka školy:
1. Mgr. Zuzana Sarková                   zuzana.sarkova@zstomasov.sk

Zástupca riaditeľa školy:
2. RNDr. Imrich Bogár                    imrich.bogar@zstomasov.sk

Telef. kontakty:

Základná škola             02/45958132
Školská jedáleň            02/45958120

E-mail  školy:                zstomasov@zstomasov.sk

Link na web školy:      https://zstomasov.sk/novastranka/

budova

ZŠ

Zápis do 1.ročníka ZŠ v Tomášove

 

Vedenie Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Tomášove oznamuje, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 prebehne

na základe zaslania elektronickej prihlášky, ktorú je nutné poslať do 9.apríla 2021.

 
Následne budú všetci zapísaní predškoláci so zákonnými zástupcami pozvaní do školy osobne v presne určenom termíne.

 

Prihlasujú sa deti narodené do 31. augusta 2015. 


Zapísané bude len dieťa, ktorého rodičia vyplnia elektronickú prihlášku uvedenú na https://zstomasov.sk/novastranka/.