Navigácia

Obsah

Základná škola
Školská 7
900 44 Tomášov

IČO:    36062227
DIČ:    2021603034

Riaditeľka školy:
1. Mgr. Zuzana Sarková                   zuzana.sarkova@zstomasov.sk

Zástupca riaditeľa školy:
2. RNDr. Imrich Bogár                    imrich.bogar@zstomasov.sk

Telef. kontakty:

Základná škola             02/45958132
Školská jedáleň            02/45958120

E-mail  školy:                zstomasov@zstomasov.sk

Link na web školy:      https://zstomasov.sk/novastranka/

budova

ZŠ

 

Deň otvorených dverí

sa bude v ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Tomášove konať dňa

18.03.2020 /v stredu/