Navigácia

Obsah

Zberný dvor Tomášov

 

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 9/2020 z 3.2.2020 bolo v obci Tomášov schválené dočasné prerušenie prevádzky Zberného dvora v Tomášove.

 

Od 13. marca 2021 je k dispozícii dočasné zberné miesto na biologicky rozložiteľný odpad, ktoré sa nachádza za zberným dvorom (Majorháza).

 

Na vyhradené miesto je možné umiestňovať výlučne len konáre, lístie a trávu zo záhrad obyvateľov obce Tomášov!

Zberné miesto na bio odpad bude prístupné až do odvolania:

každú sobotu:             v čase od 9:00-17:00 hod.

Zároveň pripomíname občanom, aby si so sebou priniesli identifikačnú kartičku, ktorú obrdžali pri úhrade poplatku za komunálny odpad na rok 2021.

 

Iné druhy odpadov /ako napr. sklo, papier, plasty a drobný stavebný odpad/ nie je možné zatiaľ vynášať na novovybudovaný zberný dvor. V prípade uvedenia zberného dvora do prevádzky, Vás budeme včas informovať.

 

 

Skládka odpadov Čukárska Paka

- z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19 tu platí zákaz vynášania odpadov pre FYZICKÉ OSOBY až do odvolania!

 

obr