Navigácia

Obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu bola zriadená v zmysle uznesenia č. 66/2018 z 25.11.2018 v zložení:

 

Meno Funkcia Telefón
Tóth Tibor, Ing. Podpredseda komisie 0910971548
Slovák Dávid, Ing. Člen komisie 0902591244
Tóthová Katarína Predsedkyňa komisie

0915352829

 

 

 

Plán činnosti na rok 2019