Obsah

 

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018

tu k stiahnutiu

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2018

tu ku stiahnutiu