Obsah

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2019

 

tu k stiahnutiu

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2019

 

tu k stiahnutiu