Obsah

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2021


Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2021 (512.55 kB)

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade obce za rok 2021

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade obce za rok 2021 (587.61 kB)

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2021)

1