Obsah

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2022


 

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade obce za rok 2022

 

 


 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2022

 

obec/mesto:              Tomášov

so sídlom:                  1. mája č. 5, 900 44 Tomášov

IČO:                            00305120

zastúpená:                Ing. István Pomichal, PhD., starosta obce

 

zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok 2022:

63,77%

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022_tu k stiahnutiu (502.68 kB)