Navigácia

Obsah

Uzamčená sekce

Rok 2017

bod č. 4 - OZ 25.09.2017 Stiahnuté: 82x | 22.09.2017

bod č. 3 - OZ 25.09.2017 Stiahnuté: 92x | 22.09.2017

bod č. 2 - OZ 25.09.2017 Stiahnuté: 88x | 22.09.2017

bod č. 1 - OZ 25.09.2017 Stiahnuté: 88x | 22.09.2017

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2017 Stiahnuté: 81x | 22.09.2017

Pozvánka na 24. zasadnutie OZ Tomášov dňa 24.07.2017 Stiahnuté: 92x | 24.07.2017

Prezenčná listina Stiahnuté: 80x | 24.07.2017

Bod č.2 - Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Stiahnuté: 85x | 24.07.2017

Bod č.3 - nformácia o vybavení interpelácií poslancov Stiahnuté: 84x | 24.07.2017

Bod č.5 - Schválenie projektovej štúdie Požiarnej zbrojnice Stiahnuté: 97x | 24.07.2017

Bod č.9 - Informácia o spotrebe elektrickej energie a plynu obc Stiahnuté: 85x | 24.07.2017

Bod č.10 - Schválenie predlženia nájomných zmlúv nájomcov Stiahnuté: 85x | 24.07.2017

Bod č.11 - Projektová štúdia cyklotrasy Tomášov – Vlky ?? Stiahnuté: 124x | 24.07.2017

príloha k bodu 20 - 1 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 86x | 13.06.2017

bod č. 21 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 93x | 13.06.2017

bod č. 20 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 110x | 13.06.2017

bod č. 19 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 94x | 13.06.2017

bod č. 16 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 93x | 13.06.2017

bod č. 13 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 93x | 13.06.2017

príloha k bodu 11 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 100x | 12.06.2017

Stránka