Navigácia

Obsah

Uzamčená sekce

Rok 2017

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2017 Stiahnuté: 50x | 22.09.2017

Pozvánka na 24. zasadnutie OZ Tomášov dňa 24.07.2017 Stiahnuté: 53x | 24.07.2017

Prezenčná listina Stiahnuté: 45x | 24.07.2017

Bod č.2 - Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Stiahnuté: 49x | 24.07.2017

Bod č.3 - nformácia o vybavení interpelácií poslancov Stiahnuté: 51x | 24.07.2017

Bod č.5 - Schválenie projektovej štúdie Požiarnej zbrojnice Stiahnuté: 56x | 24.07.2017

Bod č.9 - Informácia o spotrebe elektrickej energie a plynu obc Stiahnuté: 50x | 24.07.2017

Bod č.10 - Schválenie predlženia nájomných zmlúv nájomcov Stiahnuté: 48x | 24.07.2017

Bod č.11 - Projektová štúdia cyklotrasy Tomášov – Vlky ?? Stiahnuté: 53x | 24.07.2017

príloha k bodu 20 - 1 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 53x | 13.06.2017

bod č. 21 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 50x | 13.06.2017

bod č. 20 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 57x | 13.06.2017

bod č. 19 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 56x | 13.06.2017

bod č. 18 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 53x | 13.06.2017

bod č. 17 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 50x | 13.06.2017

bod č. 16 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 50x | 13.06.2017

bod č. 15 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 49x | 13.06.2017

bod č. 14 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 50x | 13.06.2017

bod č. 13 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 54x | 13.06.2017

príloha k bodu 11 - OZ 14.06.2017 Stiahnuté: 57x | 12.06.2017

Stránka