Navigácia

Obsah

Rozpočet

2023

Schválený rozpočet obce Tomášov na rok 2023 Stiahnuté: 53x | 15.12.2022

Stanovisko k rozpočtu obce Tomášov na rok 2023 Stiahnuté: 75x | 15.12.2022

2022

I. úprava rozpočtu obce Tomášov na rok 2022 Stiahnuté: 39x | 15.12.2022

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 Stiahnuté: 35x | 15.12.2022

Rozpočet obce Tomášov na rok 2022 Stiahnuté: 39x | 15.12.2022

2021

Záverečný účet obce za rok 2020 Stiahnuté: 151x | 24.06.2021

Stanovisko k návrhu záverečnému účtu za rok 2020 Stiahnuté: 124x | 24.06.2021

Schválený rozpočet obce Tomášov na rok 2021 Stiahnuté: 168x | 24.06.2021

2020

Schválený rozpočet na rok 2020, s výhľadom na roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 304x | 04.02.2020

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 162x | 07.10.2020

Záverečný účet obce Tomášov za rok 2019 Stiahnuté: 199x | 07.10.2020

I. úprava rozpočtu na rok 2020 Stiahnuté: 123x | 16.07.2021

2019

Záverečný účet obce Tomášov za rok 2018 Stiahnuté: 296x | 19.06.2019

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018 Stiahnuté: 276x | 19.06.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019, s výhľadom na roky 2020 a 2021 Stiahnuté: 187x | 04.02.2020

Schválený rozpočet obce Tomášov na rok 2019 Stiahnuté: 165x | 13.07.2020

I. úprava rozpočtu obce Tomášov v roku 2019 Stiahnuté: 141x | 13.07.2020

II. úprava rozpočtu obce Tomášov v roku 2019 Stiahnuté: 161x | 13.07.2020

2018

Rozpočet obce Tomášov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2 Stiahnuté: 524x | 04.02.2020

Záverečný účet obce Tomášov za rok 2017 Stiahnuté: 351x | 22.10.2018

Stránka