Navigácia

Obsah

 

Zmeny a doplnky č. 1/2008 Územného plánu obce Tomášov

 

schválené uznesením č. 2/2009 Obecného zastupiteľstva dňa 30.03.2009
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 4/2009 zo dňa 30.03.2009
 
 

ÚPLNÉ ZNENIE zmien a doplnkov TU K STIAHNUTIU:

Zmeny a doplnky č. 1/2008 Územného plánu obce Tomášov (12.29 MB)