Navigácia

Obsah

 
Zmeny a doplnky č. 1/2014 Územného plánu obce Tomášov

 

schválené uznesením č. 51/2016 Obecného zastupiteľstva dňa 20.06.2016
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2/2016 zo dňa 20.06.2016

 

 

ÚPLNÉ ZNENIE zmien a doplnkov TU K STIAHNUTIU:

 

Zmeny a doplnky č. 1/2014 Územného plánu obce Tomášov (1.88 MB)