Navigácia

Obsah

 

Územný plán obce Tomášov
 
schválený uznesením č. 5/2004 Obecného zastupiteľstva dňa 12.07.2004
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 4/2004 zo dňa 12.07.2004
 

 

ÚPLNÉ ZNENIE územného plánu TU K STIAHNUTIU:

 

Čistopis ÚPN obce Tomášov

 

http://www.uzemneplany.sk/upn/tomasov/uzemny-plan-obce/cistopis/text/textova-cast

 

http://www.uzemneplany.sk/upn/tomasov/uzemny-plan-obce/cistopis/vykres/komplexny-vykres-priestoroveho-usporiadania-a-funkcneho-vyuzivania-uzemia