Navigácia

Obsah

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 1-3/2018 – 01.02.2018 Stiahnuté: 209x | 05.04.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 4-22/2018 Stiahnuté: 121x | 05.04.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 23-33/2018 – 14.05.2018 Stiahnuté: 166x | 16.07.2018

Protokol z kontroly plnenia uznesenia OZ č. 18/2018 z 14.5.2018 Stiahnuté: 65x | 24.05.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 34-48/2018 – 25.06.2018 Stiahnuté: 83x | 27.06.2018

2017

18.01.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 1 - 3/2017 - 12.1.2017 Stiahnuté: 89x | 18.01.2017

07.02.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 4 -6 /2017 - 04.02.2017 Stiahnuté: 117x | 07.02.2017

21.02.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 7 - 19/2017 - 20.02.2017 Stiahnuté: 157x | 21.02.2017

19.04.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 20 - 42/2017 - 10.04.2017 Stiahnuté: 127x | 19.04.2017

19.06.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 43 - 63/2017 - 14.06.2017 Stiahnuté: 118x | 19.06.2017

03.08.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 64 - 71/2017 - 24.07.2017 Stiahnuté: 99x | 03.08.2017

28.09.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 72 - 82/2017 - 25.09.2017 Stiahnuté: 334x | 14.12.2017

09.11.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 83 - 95/2017 - 06.11.2017 Stiahnuté: 237x | 14.12.2017

13.12.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 96 - 106/2017 - 11.12.2017 Stiahnuté: 309x | 01.06.2018

2016

22.02.2016 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 1-2/2016 - 11.02.2016 Stiahnuté: 116x | 22.02.2016

02.03.2016 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 3 - 21/2016 - 22.02.2016 Stiahnuté: 101x | 02.03.2016

21.04.2016 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 22 - 44/2016 - 18.04.2016 Stiahnuté: 111x | 21.04.2016

23.06.2016 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 45 - 66/2016 - 20.06.2016 Stiahnuté: 127x | 23.06.2016

21.09.2016 - Uznesenia OZ č. 67-87/2016 zo dňa 19.9.2016 Stiahnuté: 126x | 21.09.2016

19.10.2016 - Uznesenia OZ č. 88 - 100/2016 zo dňa 17.10.2016 Stiahnuté: 89x | 19.10.2016

Stránka