Navigácia

Obsah

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

2020

Uznesenia zo zasadnutia OZ 1-13/2020 Stiahnuté: 41x | 11.02.2020

2019

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 1 - 3/2019 - 05.02.2019 Stiahnuté: 294x | 08.03.2019

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 4 -26/2019 Stiahnuté: 211x | 11.03.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 27-38/2019 Stiahnuté: 154x | 03.05.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 39-58/2019 Stiahnuté: 77x | 11.07.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 59-69/2019 Stiahnuté: 106x | 11.07.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 70-90/2019 Stiahnuté: 85x | 30.09.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 91-113/2019 Stiahnuté: 40x | 18.12.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 114-117/2019 Stiahnuté: 35x | 19.12.2019

2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 1-3/2018 – 01.02.2018 Stiahnuté: 456x | 05.04.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 4-22/2018 Stiahnuté: 402x | 05.04.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 23-33/2018 – 14.05.2018 Stiahnuté: 433x | 16.07.2018

Protokol z kontroly plnenia uznesenia OZ č. 18/2018 z 14.5.2018 Stiahnuté: 254x | 24.05.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 34-48/2018 – 25.06.2018 Stiahnuté: 371x | 27.06.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 49 - 60/2018 Stiahnuté: 325x | 01.10.2018

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ 61 -70/2018 Stiahnuté: 205x | 29.11.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 71 - 84/2018 Stiahnuté: 164x | 21.12.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 85 - 89/2018 Stiahnuté: 196x | 28.12.2018

2017

18.01.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 1 - 3/2017 - 12.1.2017 Stiahnuté: 249x | 18.01.2017

07.02.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 4 -6 /2017 - 04.02.2017 Stiahnuté: 383x | 07.02.2017

Stránka