Navigácia

Obsah

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

2020

Uznesenia zo zasadnutia OZ 1-13/2020 Stiahnuté: 101x | 11.02.2020

Uznesenia zo zasadnutia OZ 14-26/2020 Stiahnuté: 32x | 07.05.2020

Pozastavenie výkonu uznesenia č. 21/2020 Stiahnuté: 25x | 07.05.2020

2019

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 1 - 3/2019 - 05.02.2019 Stiahnuté: 326x | 08.03.2019

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 4 -26/2019 Stiahnuté: 249x | 11.03.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 27-38/2019 Stiahnuté: 172x | 03.05.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 39-58/2019 Stiahnuté: 89x | 11.07.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 59-69/2019 Stiahnuté: 122x | 11.07.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 70-90/2019 Stiahnuté: 112x | 30.09.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 91-113/2019 Stiahnuté: 56x | 18.12.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 114-117/2019 Stiahnuté: 70x | 19.12.2019

2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 1-3/2018 – 01.02.2018 Stiahnuté: 505x | 05.04.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 4-22/2018 Stiahnuté: 417x | 05.04.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 23-33/2018 – 14.05.2018 Stiahnuté: 468x | 16.07.2018

Protokol z kontroly plnenia uznesenia OZ č. 18/2018 z 14.5.2018 Stiahnuté: 274x | 24.05.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 34-48/2018 – 25.06.2018 Stiahnuté: 386x | 27.06.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 49 - 60/2018 Stiahnuté: 347x | 01.10.2018

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ 61 -70/2018 Stiahnuté: 222x | 29.11.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 71 - 84/2018 Stiahnuté: 180x | 21.12.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 85 - 89/2018 Stiahnuté: 210x | 28.12.2018

Stránka