Navigácia

Obsah

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

2019

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 4 -26/2019 Stiahnuté: 557x | 11.03.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 27-38/2019 Stiahnuté: 394x | 03.05.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 39-58/2019 Stiahnuté: 291x | 11.07.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 59-69/2019 Stiahnuté: 324x | 11.07.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 70-90/2019 Stiahnuté: 331x | 30.09.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 91-113/2019 Stiahnuté: 262x | 18.12.2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ 114-117/2019 Stiahnuté: 223x | 19.12.2019

2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 1-3/2018 – 01.02.2018 Stiahnuté: 856x | 05.04.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 4-22/2018 Stiahnuté: 674x | 05.04.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 23-33/2018 – 14.05.2018 Stiahnuté: 632x | 16.07.2018

Protokol z kontroly plnenia uznesenia OZ č. 18/2018 z 14.5.2018 Stiahnuté: 452x | 24.05.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 34-48/2018 – 25.06.2018 Stiahnuté: 523x | 27.06.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 49 - 60/2018 Stiahnuté: 485x | 01.10.2018

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ 61 -70/2018 Stiahnuté: 352x | 29.11.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 71 - 84/2018 Stiahnuté: 312x | 21.12.2018

Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 85 - 89/2018 Stiahnuté: 326x | 28.12.2018

2017

18.01.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 1 - 3/2017 - 12.1.2017 Stiahnuté: 362x | 18.01.2017

07.02.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 4 -6 /2017 - 04.02.2017 Stiahnuté: 555x | 07.02.2017

21.02.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 7 - 19/2017 - 20.02.2017 Stiahnuté: 731x | 21.02.2017

19.04.2017 - Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 20 - 42/2017 - 10.04.2017 Stiahnuté: 468x | 19.04.2017

Stránka