Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

VZN obce Tomášov č. 1/2016 o podmienkach poskytovania sociáln

VZN č. 1_2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované obcou Tomášov.pdf Stiahnuté: 528x | 14.04.2019

VZN obce Tomášov č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Tomášov.

VZN č. 4_2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Tomášov.pdf Stiahnuté: 383x | 14.04.2019

VZN č. 1/2014 o nájomných bytoch

VZN č. 1_2014 o nájomných bytoch.pdf Stiahnuté: 413x | 14.04.2019

Dodatok č. 1-2013 k VZN č. 3-2004 o určení školských obvodo

Dodatok č. 1_2013 k VZN č. 3_2004 o určení školských obvodov základných škôl na území obce Tomášov.pdf Stiahnuté: 238x | 14.04.2019

VZN č. 1/2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanov obce Tomášov

VZN 1-2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanov obce Tomášov.pdf Stiahnuté: 330x | 15.04.2019

VZN č. 2_2010 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Tomášov

VZN č. 2_2010 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Tomášov.doc Stiahnuté: 168x | 14.04.2019

VZN 1/2010 o verejných uznaniach obce Tomášov

VZN č. 1_2010 o verejných uznaniach obce Tomášov.doc Stiahnuté: 196x | 14.04.2019

VZN 6/2009 o opatrovateľskej službe

VZN č. 6_2009 o opatrovateľskej službe.pdf Stiahnuté: 194x | 14.04.2019

VZN 3/2009 k zmene a doplnku 1/2008 územného plánu obce Tomášov

VZN č. 3_2009 k zmene a doplnku 1_2008 územného plánu obce Tomášov.pdf Stiahnuté: 167x | 14.04.2019

VZN č. 2_2009 o určení názvu ulíc: Dubová, Lipová, Topoľová, Vŕbová a Fialková

VZN č. 2_2009 o určení názvu ulíc Dubová, Lipová, Topoľová, Vŕbová a Fialková.doc Stiahnuté: 166x | 14.04.2019

VZN 1/2009 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 1_2009 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.doc Stiahnuté: 233x | 14.04.2019

VZN 2/2008 k územnému plánu regulačnej zóny C4

VZN č. 2_2008 k územnému plánu regulačnej zóny C4.doc Stiahnuté: 170x | 14.04.2019

VZN č. 2-2007 o systéme udeľovania orientačných čísiel

VZN č. 2_2007 o systéme udeľovania orientačných čísiel.pdf Stiahnuté: 160x | 14.04.2019

VZN č. 1-2013 o chove, držaní a ochrane zvierat

VZN č. 1_2013 o chove, držaní a ochrane zvierat.pdf Stiahnuté: 377x | 14.04.2019

VZN č. 3-2001 - o dodržaní čistoty a poriadku na území obce

VZN č. 3_2001 o dodržaní čistoty a poriadku na území obce Tomášov.pdf Stiahnuté: 207x | 14.04.2019

Stránka