Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

VZN č. 1/2014 o nájomných bytoch

VZN č. 1_2014 o nájomných bytoch.pdf Stiahnuté: 224x | 14.04.2019

Dodatok č. 1-2013 k VZN č. 3-2004 o určení školských obvodo

Dodatok č. 1_2013 k VZN č. 3_2004 o určení školských obvodov základných škôl na území obce Tomášov.pdf Stiahnuté: 213x | 14.04.2019

VZN č. 1/2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanov obce Tomášov

VZN 1-2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanov obce Tomášov.pdf Stiahnuté: 292x | 15.04.2019

VZN č. 2_2010 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Tomášov

VZN č. 2_2010 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Tomášov.doc Stiahnuté: 145x | 14.04.2019

VZN 1/2010 o verejných uznaniach obce Tomášov

VZN č. 1_2010 o verejných uznaniach obce Tomášov.doc Stiahnuté: 165x | 14.04.2019

VZN 6/2009 o opatrovateľskej službe

VZN č. 6_2009 o opatrovateľskej službe.pdf Stiahnuté: 169x | 14.04.2019

VZN 3/2009 k zmene a doplnku 1/2008 územného plánu obce Tomášov

VZN č. 3_2009 k zmene a doplnku 1_2008 územného plánu obce Tomášov.pdf Stiahnuté: 146x | 14.04.2019

VZN č. 2_2009 o určení názvu ulíc: Dubová, Lipová, Topoľová, Vŕbová a Fialková

VZN č. 2_2009 o určení názvu ulíc Dubová, Lipová, Topoľová, Vŕbová a Fialková.doc Stiahnuté: 147x | 14.04.2019

VZN 1/2009 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 1_2009 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.doc Stiahnuté: 179x | 14.04.2019

VZN 2/2008 k územnému plánu regulačnej zóny C4

VZN č. 2_2008 k územnému plánu regulačnej zóny C4.doc Stiahnuté: 140x | 14.04.2019

VZN č. 2-2007 o systéme udeľovania orientačných čísiel

VZN č. 2_2007 o systéme udeľovania orientačných čísiel.pdf Stiahnuté: 136x | 14.04.2019

VZN č. 1-2013 o chove, držaní a ochrane zvierat

VZN č. 1_2013 o chove, držaní a ochrane zvierat.pdf Stiahnuté: 277x | 14.04.2019

VZN č. 3-2001 - o dodržaní čistoty a poriadku na území obce

VZN č. 3_2001 o dodržaní čistoty a poriadku na území obce Tomášov.pdf Stiahnuté: 177x | 14.04.2019

Stránka