Navigácia

Obsah

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Tomášov

2022

Zápisnica OZ 14.02.2022 Stiahnuté: 168x | 21.02.2022

Zápisnica OZ 11.04.2022 Stiahnuté: 184x | 14.04.2022

Príloha č. 1 k zápisnici OZ 11.04.2022 Stiahnuté: 38x | 14.04.2022

Príloha č. 2 k zápisnici OZ 11.04.2022 Stiahnuté: 34x | 14.04.2022

Príloha č. 3 k zápisnici OZ 11.04.2022 Stiahnuté: 33x | 14.04.2022

2021

Zápisnica OZ 29.03.2021 Stiahnuté: 268x | 29.06.2021

Príloha č. 1 k zápisnici OZ 29.03.2021 Stiahnuté: 112x | 31.03.2021

Zápisnica OZ 21.06.2021 Stiahnuté: 372x | 29.06.2021

Príloha č. 1 k zápisnici OZ 21.06.2021 Stiahnuté: 109x | 25.06.2021

Príloha č. 2 k zápisnici OZ 21.06.2021 Stiahnuté: 86x | 25.06.2021

Príloha č. 3 k zápisnici OZ 21.06.2021 Stiahnuté: 103x | 25.06.2021

Príloha č. 4 k zápisnici OZ 21.06.2021 Stiahnuté: 96x | 25.06.2021

Zápisnica OZ 22.07.2021 Stiahnuté: 193x | 26.07.2021

Zápisnica OZ 20.09.2021 Stiahnuté: 184x | 24.09.2021

Zápisnica OZ 09.12.2021 Stiahnuté: 118x | 16.12.2021

Príloha č. 1 k zápisnici OZ 09.12.2021 Stiahnuté: 87x | 13.12.2021

Príloha č. 2 k zápisnici OZ 09.12.2021 Stiahnuté: 79x | 13.12.2021

2020

Zápisnica OZ 3.2.2020 Stiahnuté: 586x | 07.02.2020

Príloha Zápisnice z OZ 27.4.2020 Stiahnuté: 222x | 30.04.2020

Príloha Zápisnice z OZ 27.4.2020. Stiahnuté: 201x | 30.04.2020

Stránka