Navigácia

Obsah

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Tomášov

2023

Zápisnica OZ 13022023 Stiahnuté: 145x | 20.02.2023

Príloha č. 1 k zápisnici OZ 13.02.2023 Stiahnuté: 79x | 17.02.2023

Príloha č. 2 k zápisnici OZ 13.02.2023 Stiahnuté: 60x | 17.02.2023

Zápisnica OZ 24.04.2023 Stiahnuté: 73x | 02.05.2023

Príloha č. 1 k zápisnici OZ 24.04.2023 Stiahnuté: 35x | 26.04.2023

Príloha č. 2 k zápisnici OZ 24.04.2023 Stiahnuté: 23x | 26.04.2023

Príloha č. 3 k zápisnici OZ 24.04.2023 Stiahnuté: 26x | 26.04.2023

2022

Zápisnica OZ 14.02.2022 Stiahnuté: 292x | 21.02.2022

Zápisnica OZ 11.04.2022 Stiahnuté: 400x | 14.04.2022

Príloha č. 1 k zápisnici OZ 11.04.2022 Stiahnuté: 106x | 14.04.2022

Príloha č. 2 k zápisnici OZ 11.04.2022 Stiahnuté: 85x | 14.04.2022

Príloha č. 3 k zápisnici OZ 11.04.2022 Stiahnuté: 142x | 14.04.2022

Zápisnica OZ 27.06.2022 Stiahnuté: 176x | 30.06.2022

Príloha č. 1 k zápisnici OZ 27.06.2022 Stiahnuté: 74x | 30.06.2022

Príloha č. 2 k zápisnici OZ 27.06.2022 Stiahnuté: 72x | 30.06.2022

Príloha č. 3 k zápisnici OZ 27.06.2022 Stiahnuté: 66x | 30.06.2022

Príloha č. 4 k zápisnici OZ 27.06.2022 Stiahnuté: 79x | 30.06.2022

Príloha č. 5 k zápisnici OZ 27.06.2022 Stiahnuté: 86x | 30.06.2022

Zápisnica OZ 26.09.222 Stiahnuté: 136x | 29.09.2022

Príloha č. 1 k zápisnici OZ 26.09.2022 Stiahnuté: 79x | 05.10.2022

Stránka