Navigácia

Obsah

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Tomášov

2020

Zápisnica OZ 3.2.2020 Stiahnuté: 294x | 07.02.2020

Príloha Zápisnice z OZ 27.4.2020 Stiahnuté: 126x | 30.04.2020

Príloha Zápisnice z OZ 27.4.2020. Stiahnuté: 120x | 30.04.2020

Zápisnica OZ 27.4.2020 Stiahnuté: 249x | 30.04.2020

Zápisnica OZ 27.4.2020 spolu s dodatkom č. 1 Stiahnuté: 125x | 25.05.2020

Zápisnica OZ 29.06.2020 Stiahnuté: 209x | 02.07.2020

Zápisnica OZ 21.09.2020 Stiahnuté: 146x | 25.09.2020

Príloha 1 k zápisnici OZ 21.09.2020 Stiahnuté: 98x | 24.09.2020

Príloha 2 k zápisnici OZ 21.09.2020 Stiahnuté: 62x | 24.09.2020

Príloha 3 k zápisnici OZ 21.09.2020 Stiahnuté: 60x | 24.09.2020

Príloha 4 k zápisnici OZ 21.09.2020 Stiahnuté: 145x | 24.09.2020

Príloha 5 k zápisnici OZ 21.09.2020 Stiahnuté: 81x | 24.09.2020

Zápisnica OZ 19.10.2020 Stiahnuté: 117x | 22.10.2020

Príloha č. 1 k Zápisnici OZ 19.10.2020 Stiahnuté: 48x | 22.10.2020

Príloha č. 2 k Zápisnici OZ 19.10.2020 Stiahnuté: 52x | 22.10.2020

Príloha č. 3 k Zápisnici OZ 19.10.2020 Stiahnuté: 74x | 22.10.2020

Príloha č. 4 k Zápisnici OZ 19.10.2020 Stiahnuté: 63x | 22.10.2020

Zápisnica OZ 14.12.2020 Stiahnuté: 118x | 18.12.2020

2019

Zápisnica OZ 05.02.2019 Stiahnuté: 460x | 12.02.2019

Zápisnica OZ 4.3.2019 Stiahnuté: 648x | 08.03.2019

Stránka