Navigácia

Obsah

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Tomášov

2020

Zápisnica OZ 3.2.2020 Stiahnuté: 245x | 07.02.2020

Príloha Zápisnice z OZ 27.4.2020 Stiahnuté: 110x | 30.04.2020

Príloha Zápisnice z OZ 27.4.2020. Stiahnuté: 106x | 30.04.2020

Zápisnica OZ 27.4.2020 Stiahnuté: 218x | 30.04.2020

Zápisnica OZ 27.4.2020 spolu s dodatkom č. 1 Stiahnuté: 98x | 25.05.2020

Zápisnica OZ 29.06.2020 Stiahnuté: 180x | 02.07.2020

Zápisnica OZ 21.09.2020 Stiahnuté: 107x | 25.09.2020

Príloha 1 k zápisnici OZ 21.09.2020 Stiahnuté: 77x | 24.09.2020

Príloha 2 k zápisnici OZ 21.09.2020 Stiahnuté: 39x | 24.09.2020

Príloha 3 k zápisnici OZ 21.09.2020 Stiahnuté: 46x | 24.09.2020

Príloha 4 k zápisnici OZ 21.09.2020 Stiahnuté: 92x | 24.09.2020

Príloha 5 k zápisnici OZ 21.09.2020 Stiahnuté: 62x | 24.09.2020

Zápisnica OZ 19.10.2020 Stiahnuté: 45x | 22.10.2020

Príloha č. 1 k Zápisnici OZ 19.10.2020 Stiahnuté: 18x | 22.10.2020

Príloha č. 2 k Zápisnici OZ 19.10.2020 Stiahnuté: 18x | 22.10.2020

Príloha č. 3 k Zápisnici OZ 19.10.2020 Stiahnuté: 34x | 22.10.2020

Príloha č. 4 k Zápisnici OZ 19.10.2020 Stiahnuté: 14x | 22.10.2020

2019

Zápisnica OZ 05.02.2019 Stiahnuté: 422x | 12.02.2019

Zápisnica OZ 4.3.2019 Stiahnuté: 574x | 08.03.2019

Prílohy k zápisnici OZ 4.3.2019 Stiahnuté: 244x | 11.03.2019

Stránka