Navigácia

Obsah

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

Navrhované termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tomášove v kalendárnom roku 2023 sú nasledovné:

 

13.02.2023

24.04.2023

19.06.2023

18.09.2023

16.10.2023

11.12.2023

****************************************************************************************************

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tomášove v kalendárnom roku 2022 boli nasledovné:

 

14.02.2022

11.04.2022

27.06.2022

26.09.2022

22.11.2022

12.12.2022

****************************************************************************************************

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tomášove v kalendárnom roku 2021 boli nasledovné:

 

29.03.2021

21.06.2021

22.07.2021

20.09.2021

09.12.2021

****************************************************************************************************

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tomášove v kalendárnom roku 2020 boli nasledovné:

 

03.02.2020 

11.02.2020 - - slávnostné (odovzdanie ocenení obce za rok 2019)

27.04.2020

29.06.2020

21.09.2020

19.10.2020

14.12.2020

*****************************************************************************************************

 

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tomášove v kalendárnom roku 2019 boli nasledovné:

 

05.02.2019  - slávnostné (odovzdanie ocenení obce za rok 2018)

04.03.2019

29.04.2019

27.05.2019

17.06.2019

16.09.2019

25.11.2019

12.12.2019


************************************************************************************************

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tomášove v kalendárnom roku 2018 boli nasledovné:
 
 
1. februára 2018 - slávnostné (odovzdanie ocenení obce za rok 2017)
12. marca 2018 
14. mája 2018
25. júna 2018
24. septembra 2018
25. novembra 2018
14. decembra 2018
27. decembra 2018


************************************************************************************************
 
 
Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tomášove v kalendárnom roku 2017 boli nasledovné:

9. február 2017 - slávnostné (odovzdanie ocenení obce za rok 2016)
20. február 2017
10. apríl 2017
05. jún 2017
24. júl 2017
25. september 2017
06. november 2017
11. december 2017

************************************************************************************************


Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tomášove v kalendárnom roku 2016 boli nasledovné:

11. február 2016 - slávnostné (odovzdanie ocenení obce za rok 2015)
22. február 2016
18. apríl 2016
20. jún 2016
19. september 2016
17. október 2016
28. november 2016
12. december 2016

************************************************************************************************

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tomášove v kalendárnom roku 2015 boli nasledovné:

2. januára 2015 - ustanovujúce zasadnutie
2. marec 2015
26. marec 2015 - mimoriadne
4. máj 2015
22. jún 2015
14. september 2015
19. október 2015
30. november 2015
10. december 2015


************************************************************************************************