Navigácia

Obsah

Zastupiteľstvo

 

zastupcaAlexander NAGY
zástupca starostu obcePodpredseda komisie finančných a ekonomických záležitostí

Podpredseda komisie športu, športových zariadení

0903 410 034 ; anagy1954@gmail.com


 

zastupitelstvo   Mgr. Tomáš ÜRGE


Predseda komisie finančných a ekonomických záležitostí

0905 320 762 ; urgeurge@gmail.com


 

zastupitelstvo   Mgr. Blažej VITÁLOS


Predseda komisie verejných služieb, zdravotníctva a sociálnych vecí

Podpredseda komisie na ochranu verejného záujmu

0908 396 908 ; vitalos.balazs@gmail.com


 

zastupitelstvo   Ing. Tibor TÓTH


Predseda komisia územného plánovania, bývania a občianskej vybavenosti

0910 971 548 ; ttoth555@gmail.com


 

zastupitelstvo   Róbert HEVLER


Predseda komisie obrany, verejného poriadku, bezpečnosti a životného prostredia

Člen komisie na ochranu verejného záujmu

0904 165 139 ; hevlerrobert@gmail.com


 

zastupitelstvo   Mgr. Blažej Szalay


Predseda komisie na ochranu verejného záujmu

Podpredseda komisie vzdelávania a náboženstva

Podpredseda komisie obrany, verejného poriadku, bezpečnosti a životného prostredia

02/4595 8130 ; tomasov@tomasov.sk


 

zastupitelstvo   Imelda BALOGH


Predsedkyňa komisie vzdelávania a náboženstva

Podpredsedkyňa komisie kultúry

02/4595 8130 ; tomasov@tomasov.sk


 

zastupitelstvo   Máté MÉRY


Predseda komisie kultúry

Podpredseda komisie verejných služieb, zdravotníctva a sociálnych vecí

02/4595 8130 ; merymate.tomasov@gmail.com


 

zastupitelstvo   Ladislav Tvaruško


Predseda komisia športu, športových zariadení

Podpredseda komisie územného plánovania, bývania a občianskej vybavenosti

0903 207 816 ; ltvarusko@gmail.com