Navigácia

Obsah

Zastupiteľstvo

 

poslankyňa Beňová

JUDr. Monika Beňová MAKKIOVÁ
zástupkyňa starostu obce


Predsedkyňa komisie finančných a ekonomických záležitostí
Členka obecnej rady
0903 777 514 ; monika.makkiova@gmail.com


 

foto

Mgr. Alica Kozics

členka obecnej rady, členka Komisie kultúry
0903 628 928 ; domotoralica@gmail.com


 

ffoto

Ing. Gabriel Cseri

Podpredseda komisie finančných a ekonomických záležitostí

0915 710 000, cseri@forteam.sk


 

poslanec

 

Róbert CSEHY

Podpredseda komisie na ochranu verejného záujmu 

člen komisie kultúry

0904 143 074,  robicsehy@gmail.com 
  


 

poslankyňa Tóthová

Katarína TÓTHOVÁ

Predsedkyňa komisie na ochranu verejného záujmu 

členka komisie kultúry

0915 352 829, katarina.totik@gmail.com


 

poslanec Slovák

Ing. Dávid SLOVÁK

Člen komisie kultúry

0902 591 244, dvdsvk@gmail.com


 

poslankyňa Imelda

Imelda BALOGH

poslankyňa

Predseda komisie kultúry 

členka Komisie na ochranu verejného záujmu

0904 842 206 ; imeldabalogh@gmail.com


 

foto

Ing. Viktor Kalmán

poslanec

0908 447 467   theviktorkalman@gmail.com


 

poslanec Tvaruško

Ladislav TVARUŠKO

poslanec

člen obecnej rady
člen komisie finančných a ekonomických záležitostí

Podpredseda Komisie kultúry


0903 207 816 ; ltvarusko@gmail.com