Navigácia

Obsah

Zastupiteľstvo

 

poslankyňa BeňováJUDr. Monika Beňová MAKKIOVÁ
zástupkyňa starostu obce


Predsedkyňa komisie finančných a ekonomických záležitostí
Člen obecnej rady
0903 777 514 ; monika.makkiova@gmail.com


 

PoslanecMgr. Tomáš ÜRGE


Podpredseda komisie finančných a ekonomických záležitostí
Člen obecnej rady
0905 320 762 ; urgeurge@gmail.com


 

Ing. Jozef Štrasser

0903 972 831, jozef.strasser@gmail.com


 

  poslanec

 

Róbert CSEHY

Podpredseda komisie na ochranu verejného záujmu 

0904 143 074,  robicsehy@gmail.com 
  


 

  poslankyňa Tóthová

Katarína TÓTHOVÁ

Predsedkyňa komisie na ochranu verejného záujmu 

0915 352 829, katarina.totik@gmail.com


 

poslanec Slovák  

Ing. Dávid SLOVÁK

Člen komisie na ochranu verejného záujmu 

0902 591 244, dvdsvk@gmail.com


 

poslankyňa Imelda  

Imelda BALOGH

poslankyňa

0904 842 206 ; imeldabalogh@gmail.com


 

poslanec Lipka  

Jozef LIPKA

poslanec

0910 280 306,   lipka.jozef@azet.sk


 

poslanec Tvaruško  

Ladislav TVARUŠKO

poslanec

člen obecnej rady
člen komisie finančných a ekonomických záležitostí
0903 207 816 ; ltvarusko@gmail.com